Hoofdpijn

Hoofdpijn is de meest voorkomende pijnklacht. Spanning (39%) en stress (32%) zijn de meest voorkomende oorzaken van hoofdpijn. Als gevolg van bewuste of onbewuste spanning kan hoofdpijn ontstaan die voelt als een band rond het hoofd met een kloppende pijn of een heftige scherpe pijn rond de oogkas (clusterhoofdpijn) of aanvallen van hevige hoofdpijn aan één kant met misselijkheid, braken met overgevoeligheid voor licht en geluid (migraine; duur varieert van een dagdeel tot drie dagen).

Als gevolg van hoofdpijn kan de nachtrust worden verstoord wat aanleiding geeft voor nog meer hoofdpijn. Het is belangrijk de oorzaken van de spanning te vinden. Vaak gaat het om problemen in het gezin of op het werk. Ook de werkdruk thuis en daarbuiten kunnen zo hoog oplopen, dat geestelijke en lichamelijke klachten ontstaan. Maar ook bepaalde voedingsstoffen en medicijnen kunnen hoofdpijn uitlokken. Om deze reden past deze klacht bijzonder goed binnen het werkveld van natuurgeneeskundig therapeuten en coaches.

Neem direct contact op met de huisarts, huisartsenpost of spoedeisende hulp bij hoofdpijn in de volgende situaties:

  • heftige hoofdpijn zonder aanleiding gepaard gaande met koorts, een pijnlijke of stijve nek, sufheid, overgeven of wanneer je je erg ziek voelt
  • heftige hoofdpijn na een ongeval
  • hoofdpijn met uitvalsverschijnselen, niet kunnen spreken, scheve mond en verlammingen

Extra oplettendheid is geboden bij:

  • hoofdpijn tijdens de laatste drie maanden van de zwangerschap
  • nieuwe hoofdpijn na de leeftijd van 50 jaar
  • migraine vóór het zesde levensjaar
  • hoofdpijn bij ouderen met pijn aan één van de slapen (kan ontsteking van een bloedvat zijn)

Wacht in situaties beschreven in bovenstaande alinea niet te lang met een bezoek aan je huisarts.