Projectomschrijving

Buikmassage met shiatsu

Massage van de buik is een belangrijk onderdeel in de Shiatsu-massage. Kort samengevat is Shiatsu een Oosterse geneeswijze. Shiatsu gaat uit van meridianen in het lichaam die zorgen voor energiestromen, Ki. Als Ki geblokkeerd is, kan het lichaam ziek worden. Omgekeerd, een ziek lichaam kan genezen door stimulatie van Ki. In de buik eindigen en beginnen alle meridianen. Hierdoor is je buik een soort barometer voor je gezondheid.

Je buik is sterk verbonden met emotie, gezondheid en je diepste ik. Je buik is je tweede geheugen. In je buik sla je vaak spanningen op, in de spierbundels en de dieper gelegen organen. Dit voel je in je buik als pijn, hardheid, bloedeloosheid of als opgeblazenheid en kramp. Ook mensen met rugpijn blijken vaak knopen in hun buikgebied te hebben. Met een goede buikmassage zijn veel klachten, die betrekking hebben op de organen, te verhelpen of te verlichten. De buikmassage stimuleert de werking van de organen in en rondom de buik en dit versterkt weer het zelf herstellende vermogen van je organen (lichaam). Denk hierbij vooral aan: longen, lever, galblaas, hart, maag, milt, dikke darm, dunne darm, nieren, blaas. Allemaal organen waarbij een goed functioneren doorwerkt op een goede gezondheid. Het is belangrijk littekens die na een operatie zijn ontstaan in het buikgebied goed los te maken omdat hier vaak blokkades ontstaan. Een buikmassage ondergaan en accepteren vraagt van de ontvanger vertrouwen en overgave.

Deze buikmassage is heel goed zelf te leren via een workshop. Daarin leer je de juiste drukpunten te vinden, doordat je het meteen zelf doet en voelt waar de plekken zitten. Door dit regelmatig toe te passen word je je bewust van de kracht, die in je buik aanwezig is. Je gaat je fitter voelen, je spijsvertering gaat beter of gaat regelmatiger werken et cetera.

Als mensen, met bijvoorbeeld ADHD, leren hun energie terug te brengen naar het buikgebied, kunnen ze hun drukke gedrag en hoofd vaak rustiger maken zonder dat hier medicijnen voor nodig zijn. Door de blokkades in de meridianen op te lossen stijgt de hitte minder gauw naar het hoofd. Dit gaat heel goed door massage en/of stimulatie van het buikgebied.

Alma Timmer – Wageningen
www.shiatsu-wageningen.nl

Gratis adviesgesprek