Projectomschrijving

Hoofdpijn op het werk: hoe kom je ervan af?

Veel ziekteverzuim vindt plaats door hoofdpijn. Hoofdpijn op het werk is lastig voor zowel de werknemer als de werkgever. Het is een aandoening, die wel op enig begrip kan rekenen van collega’s en werkgever. Als iemand echter regelmatig moet verzuimen op het werk dan is het begrip moeilijker vast te houden. Een collega moet extra taken overnemen of als dat niet mogelijk is, stagneert de voortgang van werk.
De werknemer met hoofdpijn voelt zich misschien schuldig vanwege het regelmatige verzuim en houdt daardoor bijvoorbeeld de eigen grenzen niet goed in de gaten. De werkgever kan last van een continuïteitsprobleem krijgen als iemand er regelmatig niet kan zijn. Het is niet denkbeeldig dat de normaal goede werkrelatie hierdoor toch wat verstoord kan raken. Hoe kom je ervan af?

Er zijn verschillende soorten hoofdpijnen, zoals migraine, spannings- en clusterhoofdpijn. Wat ze met elkaar gemeen hebben is, dat iemand niet in staat is om dingen te doen en het liefst alleen in een (donkere) kamer verblijft totdat de aanval voorbij is. Aanvallen variëren van enkele uren tot een aantal dagen. Hoofdpijn kan acuut optreden, maar kan ook in enkele uren van lichte hoofpijn naar een zware aanval overgaan.

Hoofdpijn op het werk: werk samen aan een oplossing

Allereerst vraagt het om vertrouwen tussen werkgever en werknemer. Als werkgever moet je bereid zijn de werknemer ruimte te geven voor het willen aanpakken van de hoofdpijnklacht. Als werknemer moet je bereid zijn te geloven dat de werkgever actief wil bijdragen aan jouw welzijn.

In gezamenlijk overleg kan besloten worden een hoofdpijntraject aan te gaan. Er wordt met de werkgever gesproken over de werkomstandigheden van de werknemer. Denk aan inhoud van de functie, verantwoordelijkheid, collega’s en fysieke werkplek.

De werknemer gaat een wat uitgebreider traject aan, omdat uitgezocht gaat worden waar de hoofdpijn mee te maken heeft. Een anamnese en fysiek onderzoek zullen aantonen hoe de hoofdpijn ontstaat.
Voedingsgewoonten blijken vaak ook een bron te zijn van hoofdpijn en deze worden dan ook meegenomen tijdens de anamnese. Daarnaast worden persoonlijke en arbeidsgerelateerde vragen gesteld waardoor duidelijk wordt wat de oorzaak en achtergrond van de hoofdpijn is. Op basis van deze gegevens wordt een behandelplan opgesteld. Iemand gaat de signalen, die aan een hoofdpijnaanval vooraf gaan, eerder herkennen en erkenning geven. Als begrepen en gevoeld wordt waardoor de hoofdpijn ontstaat, kunnen leef- en gedragspatronen opnieuw bekeken en aangepast worden.Hoofdpijn-op-het-werk-hoe-kom-je-ervan-af-vrouw

Afhankelijk van de bevindingen wordt ook de werkgever betrokken bij het proces van de werknemer. Op deze wijze wordt er gebouwd aan een goede relatie en vertrouwen. En dat draagt bij tot vertrouwen en een prettige werksfeer.
Een werkgever is natuurlijk niet verantwoordelijk voor het laten verdwijnen van hoofdpijn van de werknemer. Betrokkenheid van de werkgever geeft werknemers wel een gevoel dat zij gezien en gehoord worden. En deze wisselwerking kan zeker bijdragen aan een productief werkklimaat waarin iedereen zich prettig voelt.

ZZP-ers met regelmatige hoofdpijnaanvallen worden natuurlijk direct geconfronteerd met de gevolgen van deze klacht. Ze kunnen niet werken met alle gevolgen van dien.

Afhankelijk van het soort hoofdpijn en de mate van verzuim vraagt het traject een investering van 2 tot 6 maanden.
Complementair wordt gewerkt met medische, psychologische en energetische methoden. Voeding en oefeningen maken ook deel uit van het behandelplan.

Angela Dol,  www.angeladol.nl

 

Gratis adviesgesprek

Interesse in meer nieuws over het thema hoofdpijn? Meld je aan voor de Inspiratiemail in de sidebar.

disclaimer