Projectomschrijving

Hoogbegaafd en reflexintegratie

Wat is hoogbegaafdheid? Hoogbegaafde kinderen zijn diegenen, die op een IQ-test een score behalen van 130 of hoger. Daarnaast ontwikkelen hun hersenen zich op een andere manier.

De hersenen van een mens bestonden in oorsprong slechts uit de hersenstam, de hypothalamus en de zenuwen in ons lichaam. Dit stelsel regelt alle fysieke basisfuncties, zoals eten, drinken, instincten, voortplanting, slapen, ontlasten, vechten en vluchten. Dit deel van de hersenen noemen we het reptielenbrein.

Later ontwikkelden mensen het limbische systeem in de hersenen. Hier vinden basale emotionele processen plaats, non-verbale expressie, mogelijkheden tot communicatie en eenvoudige leervormen. Dit deel van de hersenen noemen we het zoogdierenbrein.

Nog weer later ontwikkelden zich de grote hersenen, de neocortex. Dit deel van de hersenen associëren we met denken, mens-zijn en intelligentie en noemen we het mensenbrein. Het geeft ons de mogelijkheid tot cognitieve vaardigheden, taalontwikkeling, schrijven, creativiteit, fijne motoriek, intuïtie en ingewikkelde vormen van leren.

Het reptielenbrein en het zoogdierenbrein reageren autonoom en reflexmatig, voordat we erover na denken. Als we bijvoorbeeld ergens gevaar zien, wint in negen van de tien gevallen de emotie en het dierlijke het met gemak van het cognitieve en intellectuele.

Hoogbegaafd en reflexintegratie

Hersenontwikkeling en reflexen

Hoogbegaafden hebben zichzelf geleerd vooral te vertrouwen op hun mensenbrein, het cognitieve. De neocortex is bij hoogbegaafden dan ook groter en heeft een fijnere, meer vertakte bedrading. Impulsen worden hierdoor parallel en op meerdere niveaus tegelijk aangeboden, vergeleken en verwerkt.

Hierdoor zijn zij in staat het reptielenbrein en zoogdierenbrein uit te schakelen en zo emotie (pijn, verdriet, boosheid, angst) ‘weg’ te rationaliseren. Dit doen hoogbegaafde kinderen vaak al als baby. Hierdoor herhalen ze bijvoorbeeld bepaalde bewegingen minder dan een gemiddeld intelligente baby. Hieruit volgt automatisch, dat de ontwikkeling van de reflexen anders verloopt. Aangezien de reflexen de basis zijn van verdere ontwikkeling, zowel op motorisch, sociaal, emotioneel als cognitief gebied, verloopt de ontwikkeling van hoogbegaafde kinderen vaak asynchroon.

In het onderzoek ‘a search for excellence in Gifted Children with Reflex Integration1 komt dit duidelijk naar voren. In dit onderzoek zijn 270 hoogbegaafde kinderen onderzocht met een controlegroep van 780 neurotypische (normale hersenontwikkeling) kinderen. In totaal zijn 30 reflexen getest en met reflexintegratie volgens de Masgutova Methode (MNRI®) behandeld. Zie figuur 1 voor de resultaten.

Hoogbegaafd en reflexintegratie grafiek
Vóór reflexintegratie met de Masgutova Methode waren de meeste reflexen bij de hoogbegaafde kinderen minder goed ontwikkeld dan bij de controlegroep. Na reflexintegratie met deze methode zijn de meeste reflexen vergelijkbaar of beter ontwikkeld dan bij de controlegroep.

Vertaald uit het onderzoek: ’Hoogbegaafde kinderen ontwikkelen zich soms asynchroon, wanneer hun intelligentie voorloopt op hun fysieke groei en sensomotorische integratie. Hun sociaal-emotionele en cognitieve mogelijkheden ontwikkelen vaak ongelijk. Deze asynchroniciteit en verschil tussen potentie en aangetoonde verworvenheid hoort de aandacht te krijgen voor een vroege interventie.’

Vanuit dit oogpunt is toevoegen van reflexintegratie met MNRI® aan het schoolprogramma of diensten voor hoogbegaafde kinderen één van de betere oplossingen om hoogbegaafde kinderen te begeleiden in hun reflexontwikkeling.

Milou van Rooij – de Vries www.healthcentre-cho.com

Bron: http://www.hoogbegaafd-idee.nl/, https://masgutovamethod.com en www.masgutovamethode.nl

1 Het onderzoek ‘a search for excellence in Gifted Children with Reflex Integration‘ Svetlana Masgutova, Ph.D., Orlando, FL, USA, Denis Masgutov, Poland, MNRI® Program Creators’ is gepubliceerd in het boek ‘Reflexes: Portal to Neurodevelopment and Learning’ en online te vinden via de link.

Zie voor behandelaars bij jou in de buurt: www.mnrigids.masgutovamethode.nl.

Gratis adviesgesprek