Projectomschrijving

Wat heeft je voorkeursleerstijl met leerproblemen te maken?

Wat heeft je voorkeursleerstijl met leerproblemen te maken_zziep

Lijkt je kind op zZiep? Dan is de kans groot dat hij of zij met leerproblemen kampt. Automatiseren, spelling, lezen, schrijven of rekenen, het gaat maar moeizaam. Soms is er sprake van dyslexie of dyscalculie, ADD of ADHD. Maar is dat wel zo? Of is er sprake van een andere voorkeursleerstijl?

Ongeveer 35% van de mensen heeft een voorkeur om visueel te denken met als tweede systeem het gevoelssysteem. Daarnaast heeft ongeveer 25% van de mensen een voorkeur om gevoelsmatig te denken met als tweede systeem het visuele systeem. Dit betekent dat ongeveer 60% van de mensen een rechts georiënteerde leerstijl heeft. Bij de groep hoogbegaafden ligt dit percentage nog hoger. Deze groep leert vanuit overzicht en legt makkelijk verbanden.

Het onderwijs is echter rationeel en auditief ingesteld. Dit noemen we links georiënteerd. De lesstof wordt over het algemeen stap voor stap aangeboden, vanuit onderdelen naar het geheel. Woorden worden bijvoorbeeld geleerd via klanken en spellend, terwijl de kinderen uit de hierboven genoemde groep het woord pas goed kunnen spellen, wanneer ze het gehele woordbeeld voor zich zien.

Gelukkig is het merendeel in staat om het op school goed te doen, maar vanzelf gaat het niet. Ongeveer 15% van deze groep (5-10% van de totale populatie) kampt met leerproblemen. Dit zijn de slimme, ietwat ondeugende, gezellige en meestal vrolijke kinderen uit de klas, vaak met etiketten als dyslexie, dyscalculie, ADD of ADHD. Bij deze groep kinderen horen ook de hoogbegaafde kinderen met leerproblemen.

Wordt de lesstof op een andere manier aangeboden, dan lukt het vaak wel en gaan ze met sprongen vooruit. Eén van de methoden, die je kind hierbij helpt, is de Kernvisie methode. Gedurende een kort traject van ongeveer 7 driewekelijkse sessies leert het kind met zijn voorkeur leerstijl te werken. Meestal worden er al direct na de 1ste of 2de sessie succes ervaringen geboekt. Het zelfvertrouwen gaat omhoog, en het kind is gemotiveerd om verder te gaan. En het leukste is: als je kind de Kernvisie methode eenmaal onder de knie heeft, dan werkt het ook bij andere vakken, zoals topografie, het leren van een vreemde taal of bij een grote tekst.

De juffen en meesters denken soms dat ze veel moeten veranderen in de klas voor deze kinderen en zijn daarom soms wat huiverig. Zodra ze echter merken dat de leerstof zonder aanpassingen wel aankomt, de kinderen gemotiveerder aan het werk zijn en de resultaten omhoog gaan, worden ook zij steeds enthousiaster.

Het leuke is dat niet alleen rechts georiënteerde kinderen iets aan de Kernvisie methode hebben, maar ook de links georiënteerde kinderen. We maken namelijk allemaal gebruik van vier verschillende leerstijlen, per individu in verschillende verhoudingen. Dus als de juf of meester buiten de lijntjes durft te kleuren en elementen van de Kernvisie methode in het lesprogramma inbrengt, dan hebben alle leerlingen daar voordeel aan. Als op grotere schaal de leerstof op verschillende manieren wordt aangeboden aan kinderen, zouden dan naast de leerproblemen ook de etiketten gaan verdwijnen?

Milou van Rooij – de Vries, www.healthcentre-cho.com

Bron: www.kernvisiemethode.nl

 Gratis adviesgesprek