Projectomschrijving

Leerachterstand of gedragsprobleem oplossen met de Johanson Sound Therapie

Wat je ziet of hoort heeft niet veel betekenis, als je deze informatie niet goed verwerkt. Zonder het te weten, verwerken veel kinderen uitleg en mondeling aangeboden informatie moeizaam en lopen hierdoor onnodig een leerachterstand of gedragsprobleem op. Auditieve verwerkingsproblemen zijn op te lossen met Johanson Sound Therapie.

Ondanks het hoge IQ van onze beide kinderen, bezoeken aan KNO-arts, logopediste en kernvisiecoach bleven er problemen op het gebied van spelling en het aanleren van een vreemde taal. Daarnaast waren er problemen met executieve functies, zoals concentreren, taken starten, organiseren en plannen.

Auditieve verwerkingsproblemen

Toen een collega enthousiast vertelde over de Johanson Sound Therapie, dat vooral gericht is op het verbeteren van de auditieve verwerking, vielen er al snel kwartjes.

Auditieve verwerkingsproblemen ontstaan door:

  • erfelijke aanleg,
  • vocht achter de oren,
  • oorontsteking,
  • of ongedefinieerde taal- en spraakontwikkeling.

Testen

Tijdens de eerste afspraak werd met behulp van een audiometer vastgesteld hoe Kilian en Gideon hoorden: de gehoorcurves. Daarnaast werd met een Dichotische luistertest bepaald hoe de verwerking van de verschillende klanken van onze taal bij Kilian en Gideon precies verliepen.

Leerachterstand of gedragsprobleem oplossen met Johansen Sound Therapie - audiotest Kilian

Figuur 1: Kilian krijgt een gehoortest.

Hieruit bleek dat beide kinderen een taalverwerkingsprobleem hadden:

Er waren problemen met:

  • het ‘filteren’ van geluid; het onderscheiden van voor- en achtergrondgeluid,
  • het auditieve geheugen,
  • de snelheid waarmee geluid wordt verwerkt, waardoor je andere informatie waarneemt (croissantje = washandje),
  • discriminatieproblemen: problemen in het onderscheiden van minimale klankverschillen: hoor je m of n, d of b, e of a, enzovoort…….

Verklaring

Kilian en Gideon hadden dus moeite met het verwerken van gesproken taal. Leer dan maar eens foutloos spellen of een vreemde taal. Auditieve input is continu van groot belang voor het verwerken van informatie. Bij een taalverwerkingsprobleem ontstaat er een leerachterstand of een gedragsprobleem of beide.

Maar er werd nog veel meer duidelijk: het was logisch dat Gideon niet aan het werk ging na klassikale instructie. Als de juf rond liep en ineens ging praten, kwam dit vertraagd bij hem binnen. Hij moest namelijk eerst doorhebben dat er naast achtergrondgeluid iets zinnigs gezegd werd, daarna moest hij nagaan waar dit geluid vandaan kwam en daarna kon hij pas gaan horen wat er gezegd werd, maar dan was de instructie al klaar. Klasgenootjes gingen aan het werk, maar hij had geen idee wat hij moest doen. Niet aan de slag gaan lag dus grotendeels aan een auditief verwerkingsprobleem, ook al ging hij regelmatig in discussie over de opdracht als hij het wel meegekregen had. Zodra de juf dit wist, controleerde ze altijd eerst even of hij de instructie wel meegekregen had en kon hij wel aan het werk.

Persoonlijke cd

Aan de hand van de gegevens van deze gehoortesten werd een persoonlijke cd samengesteld met speciaal gecomponeerde muziek, waar zij thuis naar moesten luisteren met een koptelefoon. Regelmatig werd een nieuw audiogram afgenomen voor een nieuwe cd. Zij hebben in totaal beide 6 cd’s gehad.

Leerachterstand of gedragsprobleem oplossen met Johansen Sound Therapie - audiotest Gideon

Figuur 2: Gideon krijgt een gehoortest.

Al na de eerste weken gaf Gideon aan dat hij een auto aan hoorde komen en daarom op tijd gestopt was. Hij hoorde dit daarvoor dus niet. Logisch dus dat hij vaak schrok van geluiden of van een kind, mens, auto, fiets of dier dat voor zijn gevoel ineens bij hem stond. Als je dit niet hoort aankomen, is de wereld heel onvoorspelbaar.

Kilian gaf al snel aan dat hij veel beter klankverschillen kon horen. Dit hielp hem enorm bij spelling (hoewel hij hier dus wel hiaten heeft opgelopen), maar ook bij het aanleren van de Franse taal in de brugklas. Grappig detail: sommige liedjes bleken ineens een hele andere betekenis te hebben.

Achtergrondinformatie

Johanson Sound Therapie, JIAS, Individualised Auditory Stimulation is ontwikkeld door Dr. K.V. Johanson, directeur Baltic Dyslexia Research Laboratory in Gudhjem-Bornholm in Denemarken. De werkzaamheid van de methode is wetenschappelijk bewezen en wordt in veel landen al jaren toegepast, met zeer goede resultaten.

Door het luisteren naar de persoonlijke cd, worden de zenuwbanen naar en binnen de taalcentra in de hersenen gestimuleerd. Verschillende hersenscans laten zien dat deze stimulatie een toenemend aantal verbindingen in de hersenen tot stand brengt. Verbindingen in de taalcentra verlopen daardoor sneller en effectiever, met als gevolg een efficiëntere verwerking van de taal. De informatie wordt dan sneller en beter verwerkt.

Resultaat

Aan het eind van het traject ontvingen we een verslag en de begin- en eindcurve. Wat zijn we blij dat we dit traject gestart zijn!

Leerachterstand of gedragsprobleem oplossen met Johansen Sound Therapie - audiogram voorLeerachterstand of gedragsprobleem oplossen met Johansen Sound Therapie - audiogram na

Figuur 3: Gehoorcurve voor en na Johanson Sound Therapie van Gideon

Bij Kilian is de fonologische waarneming met 65 ASD (audio-sigma-differentie) verbeterd; bij Gideon zelfs met 340 ASD!

Dit betekent dat bij beide de auditieve verwerking van taalklanken sneller verloopt en minder inspanning kost. Belemmeringen bij opname van instructie en bij automatiseren met auditieve input zijn afgenomen. Omdat dit minder inspanning vraagt, lukt het beide beter om langer hun aandacht te richten en sneller en ‘to the point’ te reageren. Ook is bij beide de waarneming van zowel het linkeroor als van het rechteroor in evenwicht gekomen. Hier hebben ze de rest van hun leven baat bij.

Voorkom misdiagnoses en kijk bij een leer- en/of gedragprobleem daarom ook eens naar de auditieve verwerking. Want als dit ten grondslag ligt aan de problemen, dan is er wat aan te doen met Johanson Sound Therapie: een vriendelijke methode, waarbij je 10-15 minuten per dag luistert naar een persoonlijke cd.

Milou van Rooij – de Vries, Chõ Behandelingen, www.cho-behandelingen.com

Bron: JIAS-luistertherapie, Johanson Sound Therapy Nederland

Gratis adviesgesprek