Projectomschrijving

Pesten of gepest worden

Bijna alle mensen hebben wel te maken gehad met pesten, of je nu gepest werd of gepest hebt. Veel mensen krijgen problemen, doordat ze vroeger zijn gepest. Dit uit zich bij iedereen op een andere manier.
Ikzelf ben vroeger op school gepest, dacht ik. Achteraf na wat inzicht-sessies bleek, dat ik het zelf allemaal veel groter heb gemaakt, dan het was. Ik ben er wel onzeker door geworden en heb lang in een slachtofferrol gezeten.

Dit gebeurt vaak: je herinnering verandert; je maakt het groter, dan het in werkelijkheid was. Je fantasie slaat op hol en je ziet de gebeurtenissen niet meer in het juiste perspectief.

Thuis heb ik zelf gepest; mijn broer en zus waren dan meestal het slachtoffer. Zo gaat het vaak, je hebt beide rollen wel eens gehad. Op deze manier leer je om je staande te houden en zo goed mogelijk om te gaan met de maatschappij, waarin je leeft.

Pesten of gepest worden

Hoe ga je met pesten om?

Het is niet de beste manier, maar van pesten is veel te leren:

 • je staande houden;
 • incasseren;
 • gesprekstechnieken (ad rem zijn);
 • dat negeren vaak beter werkt dan aanwakkeren; degene die pest vindt het leuk, als je hapt.

Voor jou als ouder van een kind dat wordt gepest, is het vooral belangrijk er te zijn voor je kind door:

 • te luisteren naar je kind;
 • er over te praten met je kind;
 • je kind serieus te nemen;
 • je kind weerbaar te maken door te zeggen, waar het
  allemaal goed in is;
 • het complimenten te geven, als hij of zij er goed mee omgaat;
 • je kind te steunen;
 • je kind veel goede, positieve gevoelens mee te geven;
 • uit te leggen, dat kinderen die pesten, vaak ook bang zijn.

Kinderen die pesten zijn meestal ook heel bang en onzeker. Door te pesten voelen ze zich vaak sterker en groter. Ze proberen de eigen angst op deze manier te verdoezelen. Zo zorgen ze ervoor, dat ze zelf niet worden gepest. Gelukkig zijn er op scholen vaak heel goede projecten om pesten te verminderen. Door samen te spelen en te praten leer je namelijk ook prima, hoe je goed met elkaar om gaat en hoe je je staande houdt in de wereld.

Goede gevoelens

Iedereen heeft alle gevoelens al in zich: van angst tot trots, van onzekerheid tot volledig zelfvertrouwen. Vind je het moeilijk om de goede gevoelens te versterken, dan helpt hypnotherapie. Door met jou te praten, terwijl je je ogen hebt gesloten, maakt de hypnotherapeut jouw onderbewuste attent op die goede gevoelens.

Wanneer alle positieve gevoelens in jou versterkt zijn, verdwijnen alle negatieve gevoelens naar de achtergrond. Je staat weer stevig in je schoenen en merkt dat je goed in je vel zit, wat er ook tegen je gezegd wordt.

Marit de Kruyf, Apeldoorn     www.hypnoseoplossingen.nl

Gratis adviesgesprek