Projectomschrijving

Kinderen die maar niet leren lezen. Oorzaak: visuele stress.

Je kent ze vast wel: die kinderen die maar niet leren lezen, ook al werken ze er hard voor, ook al krijgen ze 1 op 1 bijles. Waarom het maar niet lukt, is vaak wazig, zowel voor de ouders als voor school. Maar wat vandaag wazig is, kan morgen duidelijk zijn. De kans is groot dat dit met een verstoorde oogsamenwerking te maken heeft. En niet met dyslexie, AD(H)D of zelfs zwakbegaafdheid, waar soms aan gedacht wordt. Een verstoorde oogsamenwerking geeft visuele stress en veroorzaakt daarmee leesproblemen.

Maar niet leren lezen gaat vaak gepaard met onverklaarbare klachten, waaronder vermoeidheid, hoofdpijn, migraine, duizeligheid, misselijkheid, zich vaak stoten en soms zelfs epilepsie. Vraag dan eens aan je kind of de letters in het boek lijken te bewegen, of dat maar een deel van de tekst scherp is (of zelfs maar één woord), of dat de letters er dubbel lijken te staan. Probeer zelf maar eens onderstaande afbeeldingen te lezen, zonder klachten te krijgen. Een hobby zal lezen dan zeker niet worden.

wazig en bewegende letters

Kinderen waar dit bij speelt, zijn soms al bij een opticien of oogarts geweest. Niet al deze specialisten checken de oogsamenwerking naast scherpte (plus, min, cilinder) of gezondheid (oogziekte, lui oog).

Of de oogsamenwerking een rol speelt, kan met een ‘Lezen in kleur’-test achterhaald worden. Wanneer het contrast tussen achtergrond en letter wordt verkleind, gaan de letters stil staan, wordt het beeld scherper en verdwijnt het dubbel zien. Tijdens een ‘Lezen in kleur’-test leest het
kind een tekst, waarbij telkens de achtergrondkleur wordt veranderd met een doorzichtig gekleurd vel. Het kind geeft dan zelf aan, welke kleur het prettigst is. Als de juiste kleur is bepaald, gaat het lezen vaak meteen een stuk beter.

lezen in kleur

Een wat meer permanente en duurdere oplossing is de XLens. De brillenglazen op sterkte hebben dan gekleurde glazen.

Xlens dyslexie bril

Een andere manier om de oogsamenwerking te bepalen is een visuele screening. Met behulp van een biopter wordt uitgebreid gekeken naar visuele vaardigheden, zoals diepteperceptie, oogvolgbeweging, perifeerzicht en ooghandcoördinatie. Een functioneel optometrist bepaalt of er een prismabril nodig is of dat oogoefeningen voldoende kunnen helpen. Je kunt ook zonder doorverwijzing van een visuele screener naar een functioneel optometrist.

Naast hulpmiddelen kan er ook gezocht worden naar de onderliggende oorzaak van verstoorde oogsamenwerking. Dit kan bijvoorbeeld te maken hebben met energetische belastingen, die actief worden tijdens het lezen. Wanneer het kind leest, verzwakt het systeem. Dit is meetbaar via bijvoorbeeld kinesiologie. Als het kind tijdens het hardop voorlezen behandeld wordt met bioresonantie (al dan niet met specifieke testbuisjes), dan is de verbetering zelfs hoorbaar binnen 10 minuten. Het kind gaat rustiger praten, hakkelt minder, leest de woorden (in plaats van te raden) en maakt minder fouten.

Een andere onderliggende oorzaak kan gevonden worden in onvoldoende geïntegreerde primaire reflexen. We worden geboren met automatische bewegingen (primaire reflexen), zoals zuigen, grijpen en schrikreacties. Ze dienen voor bescherming en overleven, omdat we nog geen bewust gecontroleerde bewegingen kunnen maken. In het eerste levensjaar ontwikkelen deze primaire reflexen zich naar meer doelgerichte bewegingen. Wanneer er problemen zijn tijdens de zwangerschap, geboorte en/of na de geboorte, kunnen reflexen zich niet goed ontwikkelen. De primaire reflexen worden onvoldoende geïntegreerd. Ook de samenwerking van de ogen kan hiermee verstoord worden. Wanneer deze primaire reflexen met behulp van bepaalde bewegingstherapie alsnog geïntegreerd worden, gaat het leren lezen vaak ineens vanzelf.

Als je kind moeite heeft met lezen, kan het dus zijn dat hij het gewoon niet goed ziet. Door verstoorde oogsamenwerking is er visuele stress ontstaan. Wanneer deze visuele stress weggenomen wordt, gaat er letterlijk een nieuwe wereld voor je kind open. De wereld ziet er anders uit en de hieraan gerelateerde klachten verdwijnen. Bovendien lukt leren lezen nu wel.

Milou van Rooij–de Vries
www.cho-coaching.com

Bronnen:
www.leerhulpmiddelen.com
www.xlens.com
www.info-fo.nl
www.masgutovamethode.nl

Gratis adviesgesprek